top of page
Eko krúžok

 

Cieľ –  v plánovaných aktivitách rozvíjať vedomosti a zručnosti o prírode, využívame také formy, aby sme

 

 • učili o životnom prostredí

 • vychovávali prostredníctvom životného prostredia

 • vychovávali pre životné prostredie

 

Hlavným cieľom výchovno- vzdelávacích aktivít je na elementárnej úrovni chápať, analyzovať, hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím.

 

Hlavnou metódou, ktorá sa využíva je zážitkové učenie a hra. Deti prirodzeným spôsobom v hre experimentujú, poznávajú. Hra je najprirodzenejšia metóda vo všetkých aktivitách. Vhodnou motiváciou / maňuška vodníka Brekeke / sú deti vtiahnuté do rozprávky a príbehov o prírode

V ekokrúžku sú pripravené tieto témy :

- Príbehy kvapky vody

- Ako rastie semienko

- Moja záhradka

- Smutný smetný koš

-Ekologická abeceda

Starostlivosť o bonsai Ginko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudobno- pohybový krúžok

 

Cieľ – rozvíjať u detí vzťah k hudbe, spevu a pohybu

Zameriavame sa na :

 

 • rytmizáciu riekaniek a piesní

 • spev piesní

 • vyjadrenie charakteru piesne na detských hudobných nástrojoch

 • rozvoj hudobnej tvorivosti

 • počúvanie piesní a hudby

 • umelecké stvárnenie pocitov z počúvania hudby

 • vyrobenie jednoduchých hudobných nástrojov

 • na rozlišovanie rôznych hudobných žánrov

 • poznávanie základných hudobných nástrojov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazykový krúžok
Anglický krúžok - Genki English.  Bližšie info klik TU
bottom of page