top of page

La Españolita

 

Metóda Absolútnej fyzickej odpovedi / TPR /.


Je založenána spôsobe, akým sa deti učia vo svojom materinskom jazyku. Rodičia maju svoje jazykovo-telové rozhovory so svojimi deťmi, keď rodič ukazuje a dieťa mu fyzicky odpovedá. Rodič povie, “pozri sa na mamu!“, alebo “podaj mi loptu! A dieťa tak spraví. Takéto rozhovory pokračujú celé mesiace, kým sa dieťa naučí samo rozprávať. Aj keď rozprávať ešte nevie, berie si z jazyka všetko čo môže: zvuky a modely. Nakoniec, keď dekóduje dostatočne, dieťa opakuje jazyk celkom spontánne.TPR sa snaží zrkadliť tento efekt vo výučbe.


Prečo by sa tento spôsob mal v triedach používať?


Je to veľa zábavy, žiaci si ho užívajú a je to strhujúcii element k povzdvihnutiu mieru a nálady.
Pôsobí dobre na pamäť. Pomáha žiakom pamätať si na vety a slová.
Je dobrý pre kinestetických žiakov, ktorí potrebujú byť na hodine aktívni.
Pracuje spoľahlivo v triede žiakov rôznej úrovne. Fyzické gestá majú efektívny význam, čím sú všetci žiaci schopní mu rozumieť a používať tak cieľový jazyk.
Je veľmi efektívny pre teenagerov a mladých žiakov tiež
Pracuje rovnako s ľavou ako i pravou mozgovou hemisférou.


Preventívna Suggestopedia.


Metóda pre dospelých zahŕňa dlhé sedenia bez pohybu a materiály, ktoré sú určené dospelým. Avšak deti ovplyvňujú sociálno-sugestívne zásady inak a ich mozgy sú citlivešie než tie dospelých. Preto by používa iná metóda s iným materiálom pre deti, ktoré rezonujú viac s ich charakterom. Hodiny s deťmi sú viac sprievodné a kratšie. Efekt metódy nie je len učenie sa jazyka, ale tiež vytvára priaznivé vedľajšie účinky na zdravie, sociálne a psychologické väzby a tým následný pokrok u detí.


Táto metóda uplatňuje:
1.    Široké množstvo učebného materiálu.
2.    Učiteľa ako vysoko profesionálneho, spoľahlivého a dôveryhodného, ktorý je na jednej strane znalec a na druhej osobnosť.
3.    Učiteľ by mal mať rád svojich študentov  a učiť ich s vlastným záujmom cez hry, pesničky, klasické umenie I vlastnoručne vyrobený materiál.
4.  Aby sa zabezpečila efektivita pre všetky deti, maximálny počet zúčastnených detí je osem.Všetci tak majú priestor na rozprávanie, nerušené počúvanie, čím budú naozaj aktívne v jazyku .


 

web stránka:

bottom of page