top of page
dasdasda.png

Flexibilná starostlivosť
 v Detskom opatrovateľskom centre Pinocchio

04/2019 – 03/2021

Dopytovo – orientovaný projekt
 

dasdadadada.jpg

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Screenshot_1.jpg
bottom of page