Flexibilná starostlivosť
 v Detskom opatrovateľskom centre Pinocchio

04/2019 – 03/2021

Dopytovo – orientovaný projekt
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.